English

DESOS pencere, kapı söveleri, pediment söveleri, kat silmeleri ve kornisleri, kolonlar, kolon başlıkları, payadanlar, denizlikler, köşe ve kilit taşları, pencere ve tavan panelleri, rölief ve süslemeler, ışıklıklar, baca şapkaları, kubbe ve pergoleler, merdiven korkulukları ve balustradlar, heykeller, şömineler, bahçe-kent mobilyaları ve artistik objeler üretmek ve uygulamak üzere kurulmuştur.

Uygulama Detayları

Uygulama Detayları

Monoblok Pencere Detayı

Uygulama Detayları

Kat Sövesi Montaj Detayı

Uygulama Detayları

Kolon Başlık Montaj Detayı

Uygulama Detayları

Saçak Sövesi Montaj Detayı

Uygulama Detayları

Fugalı Plaka Montaj Detayı

Uygulama Detayları

Derz Detayları

Uygulama Detayları

Saçak Sövesi Detayı


Referanslarımız